1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca naszej szkoły:

Natalia Kotynia

Zastępcy przewodniczącego:

Monika Włodarczyk

Marta Kania

 

Działania samorządu w roku szkolnym 2016/2017:

- wrzesień -

01.09 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

07.09 - Kiermasz podręczników

09.09. - Zebranie Samorządu Uczniowskiego- Kierownictwo- przygotowanie do zajęć z Savoiv vivre

15.09 - Samorząd uczestniczy w wyjeździe integracyjnym klas pierwszych- pierwsze zajęcia z savoiv vivre

19.09 - Przygotowanie do wyborów na Elektora do Młodzieżowej Rady Miejskiej

23.09 - Pierwsze zebranie Samorządu z przedstawicielami wszystkich klas

27.09 - Przewodnicząca Samorządu Natalia Kotynia uczestniczy w III Kongresie Samorządów Uczniowskich- TWÓRCZY SAMORZĄD

- październik -

06.10. - Zebranie Samorządu- przydzielenie zadań dla klas

10.10. - Wybory na Elektora do Młodzieżowej Rady Miejskiej

13.10. - Samorząd Uczniowski przygotował tort dla pracowników szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz uczestniczył w ślubowaniu klas pierwszych

25.10 - Dagmara Augustyniak i Dominik Garbacz zostali wybrani do Młodzieżowej Rady Miejskiej

- listopad -

07.11. - Zebranie Samorządu Uczniowskiego- przygotowanie do akcji Szlachetna Paczka

22.11 - Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wybierają rodzinę, której młodzież udzieli wsparcia w ramach akcji Szlachetnej Paczki

- grudzień -

06.12. - Mikołajki- konkurs na " Najbardziej świętego Mikołaja i śnieżną śnieżynkę"  zorganizowany przez klasę Ib

10.12. - Przedstawiciele samorządu z opiekunami dostarczyli prezenty dla rodziny z Aleksandrowa Łódzkiego, które zostały zebrane w ramach akcji Szlachetna Paczka

21.12. - Klasa Ia zorganizowała oraz poprowadziła świąteczny konkurs kolęd

Facebook

XXXII Liceum - Szkoła Sukcesu

EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) -

Według przeprowadzonych badań przez Instytut Badań Edukacyjnych -

XXXII Liceum Ogólnokształcące zostało uznane szkołą sukcesu.

Nasza szkoła znalazła się na 10 miejscu w dwóch kategoriach :w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W nauczaniu przedmiotów humanistycznych  zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi !!!

 

Patronat

Wydział  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

http://www.wipos.p.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/

Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

http://www.umed.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

http://geo.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

http://www.wsmip.uni.lodz.pl