1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

dyżury Komisji Rekrutacyjnej XXXII LO

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ XXXII LO

od 12 lipca do 24 lipca 2018 w godzinach:

12 lipca  od 12.00 do 17.00

13 lipca  od 09.00 do 17.00

16 lipca  od 09.00 do 17.00

17 lipca  od 09.00 do 17.00

18 lipca  od 09.00 do 17.00

19 lipca od 09.00 do 12.00

 

20 lipca  godzina 12 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca  godzina 12.00 - sprawdzian kompetencji językowych do klasy hiszpańskiej w postępowaniu uzupełniającym (prosimy o zgłaszanie uczniów zainteresowanych - tel.42 6730125)

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje nastepujące dokumenty:

1. Oryginały świadectw ukończenia gimnazjum*

2. Oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego*

3. Karty zdrowia (w zaklejonych kopertach)

4. Kserokopie aktów urodzenia

5. Deklaracje wyboru II języka

6. Deklaracje wyboru zajęć religii lub etyki

7. Deklaracje korzystania z zajęć pływalni

* dokumenty niezbędne 

XXXII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

W piątek, 8 czerwca w Pałacu Poznańskiego odbyło się XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji wdrażających nowatorskie modele edukacyjne. Na uroczystości uhonorowano Certyfikatem Talent Uczniowski absolwentkę klasy III H naszego Liceum, Weronikę Woźniak oraz nauczycieli ZSO nr 1, panie Aldonę Malinowską i Barbarę Radecką (w kategorii Mój Mistrz) oraz pana Sebastiana Kularskiego (Kreator Kompetencji Społecznych). Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała pani Aldona Malinowska, a uczennice klasy III H, Weronika Woźniak i Aleksandra Kaliszka zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne i wokalne.

Uwaga Kandydaci!

Uwaga Kandydaci do klasy dwujęzycznej 1Hd test kompetencji

językowych odbędzie się 5 czerwca 2018 o godzinie 12.00

w naszej szkole przy ul. Czajkowskiego14

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych  z dodatkowym sprawdzianem uzdolnień kierunkowych, muszą złożyć wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej

do 7 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

Mistrzostwo Łodzi naszego liceum!

Nasze liceum zdobyło Mistrzostwo Łodzi w piłce siatkowej chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. W finale pokonaliśmy SMS M. Gortata, I LO i XXI LO. Wszystkie mecze wygraliśmy uzyskując wynik 2:0. Ostatnio tak dobry wynik w piłce siatkowej nasza szkoła osiągnęła w 2011r.

Drużyna składała się z uczniów: Filip Juszczak, Szymon Loba, Jakub Mikulski, Maciej Różycki, Marcin Filip, Gabriel Stawicki, Olgierd Żuberek, Kamil Wójcik. Trener: Bartosz Jabłoński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Budżet Obywatelski


Budżet Obywatelski- budowa tężni solankowej na terenie ZSO nr 1

PLAN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  ZSO NR 1 W ŁODZI NA 2018R.

Zgodnie z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych ZSO Nr 1 w Łodzi informuje iż

w 2018 roku planuje przeprowadzić następujące postępowanie w trybie wskazanym w ustawie:

 

 

Lp.

Rodzaj przedmiotu zamówienia

Nazwa składników przedmiotu zamówienia

Tryb  postępowania

Atr.39Pzp

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Orientacyjna kwota przeznaczona (brutto)

Przewidywany okres wszczęcia postępowania w kwartałach

1.

Robota budowlana.

Budowa tężni solankowej z zagospodarowaniem terenu

Przetarg nieograniczony

410 000zł

504 300zł

II

Informacja

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSO nr 1 w Łodzi zostało sfinansowane ze środków Budżetu Państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Facebook

XXXII Liceum - Szkoła Sukcesu

EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) -

Według przeprowadzonych badań przez Instytut Badań Edukacyjnych -

XXXII Liceum Ogólnokształcące zostało uznane szkołą sukcesu.

Nasza szkoła znalazła się na 10 miejscu w dwóch kategoriach :w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W nauczaniu przedmiotów humanistycznych  zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi !!!

 

Patronat

Wydział  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

http://www.wipos.p.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/

Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

http://www.umed.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

http://geo.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

http://www.wsmip.uni.lodz.pl